top of page
YOU_a

Welke rol kunnen wetenschap en technologie spelen in de strijd tegen klimaatverandering?


De wetenschappelijke en technologische sector innoveert met een nooit geziene snelheid. Onze grootouders zouden de hedendaagse wereld nauwelijks herkennen. We communiceren en drijven handel met de hele wereld; goederen worden getransporteerd van de ene kant van de aardbol naar de andere in amper enkele dagen tijd.


Af en toe duiken er verhalen op over uitvindingen die ons van de klimaatverandering zouden kunnen redden.

 

Is de wetenschap op zich in staat om klimaatverandering tegen te gaan? En indien ja, zal het niet te laat zijn?


​Het antwoord vind je op deze pagina.

Wetenschap & Technologie

Sc_CAN_NL

De output van wetenschap en technologie is enorm gestegen sedert de industriële revolutie en is de laatste decennia nog exponentieel gegroeid.

Dankzij de wetenschap is ons inzicht in de wereld waarin we leven enorm toegenomen. Tegelijkertijd reikt de technologie ons een waaier aan instrumenten aan voor een makkelijker leven met meer comfort

De voorbije 60 jaar zagen we volgende evoluties:

Wereldbevolking: van 2,5 naar 7,5 miljard

Levensverwachting wereldwijd: van < 50 naar 70 jaar

Extreme armoede: van 70% naar <10%
 

Alfabetisering: Van 35% naar 85%
 

PP per persoon: van <450 $ naar > 10 000 $

Bron - Science Magazine

Wat KUNNEN wetenschap en technologie doen?
Wetenschap en technologie hebben dus duidelijk wereldwijd belangrijke verbeteringen teweeggebracht. Het verhogen van de welvaart is echter hand in hand gegaan met een exponentiële stijging van de consumptie van goederen en energie, directe oorzaak van de emissies die klimaatverandering veroorzaken.
De voorbije decennia hebben wetenschap en technologie zich ingezet om het milieu-effect op onze moderne consumptiemaatschappij te beperken. De grootste vooruitgang is geboekt op het vlak van de hernieuwbare energie. Helaas heeft deze inzet geen enkele invloed gehad op de totale uitstoot van broeikasgassen.
​Meer informatie over hernieuwbare energie en klimaatverandering vind je op de volgende bladzijde.  

Bron - Ourworldindata.org

Bron - Earth Policy Institute

Bron - World Bank

Bronnen:

Bron - Science Magazine

Bron - Ourworldindata.org

Bron - Carbon Dioxide Information Analysis Center

Bron - Wikipedia

Sc_has_NL
Wat is er al gedaan?

Energie-efficiëntie

Door het productieproces van onze goederen te wijzigen en te verbeteren, zijn wetenschap en technologie erin geslaagd onze maatschappij veel welvarender te maken. Door efficiënter te gaan produceren zijn de productiekosten en de uiteindelijke prijs voor de consument gedaald.

De technologische vooruitgang sedert de jaren 70 heeft op zowat elk vlak voor meer efficiëntie gezorgd. Enkele voorbeelden uit ons dagelijks leven:

 • Energieverbruik van een koelkast is gedaald met 75%
   

 • Energiekost per m² voor woningen zijn gedaald met 25%
   

 • Brandstofverbruik per km van auto’s is gedaald met 50%
   

 • De CO₂-uitstoot per km van auto’s is gedaald met 50%

Deze verbeteringen jammer genoeg niet geleid tot een lager energieverbruik, vermits consumptie sterk is blijven stijgen. Dit is deels doordat net vele consumptiegoederen goedkoper en dus veel toegankelijker zijn geworden.

​Hernieuwbare Energie

In het licht van de klimaatverandering is koolstofarme energieproductie een absolute prioriteit geworden. Hernieuwbare energie stoot inderdaad gemiddeld  >95% minder broeikasgassen uit dan fossiele brandstoffen. Wetenschap en technologie hebben de voorbije jaren enorm veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling en toepassing van  hernieuwbare energieproductie.​

 • Hernieuwbaar: >95% minder CO₂ per eenheid geproduceerde energie
   

 • Prijs van zonne-energie is sedert 1997 met 99% gedaald
   

 • Totale hernieuwbare energie: +100% gestegen sinds 2008

​​​​

 

​​​​​Meer informatie vind je in de sectie “Hernieuwbare energie”.

 

 

Bron - Greater Auckland

Bron - Wikipedia

Bron - NREL

Bronnen:

Bron - National Academy of Engineering

Bron - European Environment Agency

Bron - The International Council on Clean Energy

Bron - Slideshare

Bron  - US Energy Information Administration

Bron - National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Bron - Wikipedia

Bron - Wikipedia

Bron - The Economist

Sc_CANT_NL

Zoals we eerder gezien hebben, kunnen wetenschap en technologie ons leven in sterke mate veranderen; de voorbije decennia is de levensstandaard, voor meer mensen ooit, hoger dan ooit in de geschiedenis geworden.  

Helaas is die toenemende welvaart gepaard gegaan met een fikse stijging in consumptie en vervuiling.

Ondanks de enorme investeringen van energie en middelen in de milieuwetenschappen, is de uitstoot van broeikasgassen nog nooit zo hoog geweest.

Dat bewijst dat wetenschap en technologie hun grenzen hebben: ze zijn krachtige instrumenten waarmee we de maatschappij vorm kunnen geven, maar ze kunnen op zich niet oordelen of beslissingen nemen. ​

De wetenschap kan zowel medicijnen als wapens ontwikkelen; het is de maatschappij die de richting van het wetenschappelijk onderzoek bepaalt.

Wetenschap en technologie zijn voornamelijk ingezet voor groei en welvaart van onze maatschappij. En omdat de groei gepaard gaat met een hogere uitstoot van broeikasgassen, hoeft het ons niet te verbazen dat wetenschap en technologie op zich tot nu toe er niet in geslaagd zijn de emissies te verminderen.

Voorbeelden hiervan (sedert de jaren 70):

 • Hernieuwbaar: >95% minder CO₂ per eenheid energie

 De productie van koelkasten is in China gestegen met 400%
 

 • Prijs van zonne-energie is sedert 1997 met 99% gedaald

 De globale energieconsumptie is gestegen met 135%
 

 • Totale hernieuwbare energie: +100% gestegen sinds 2008

De productie van auto’s is wereldwijd gestegen met 600%

 

Er zijn aanwijzingen dat het mettertijd mogelijk zal zijn om groei en uitstoot van broeikasgassen van elkaar los te koppelen; voorlopig echter zijn wetenschap en technologie daar – ondanks de ongeziene vorderingen – nog niet in geslaagd.

Wat kan de wetenschap NIET doen?

Source - University of Berkley

Source - Prof. Gustave Speth

Bron - Worldwatch Institute

Bron - OurWorld in Data

Bron - CarbonBrief

Bronnen:

Bron - University of Berkley

Bron - Gustave Speth - Professor - Oxford University

Bron - SlidePlayer

Bron - The Guardian

Bron - Worldwatch Institute

Bron - OurWorld in Data

Bron - prof. Sharon Beder - University of Wollongong

Bron - Scientific American

Bron - prof. Nicholas Agar - University of Wellington

Bron - CarbonBrief

bottom of page