top of page

Weten wat klimaatverandering is en de schade die het zal teweegbrengen aan onze toekomstige maatschappij is één ding. Maar weten wat we daar best tegen kunnen doen, is nog iets anders.

Je zal vast gehoord hebben van het Paris Climate Accord en je zal weten dat hernieuwbare energie aan een grote opmars bezig is. Je zal al eens gehoord hebben van onze grote footprint en je zal nieuwsberichten en reclame zijn tegengekomen van grote multinationals en kleine bedrijven over hoe zij de klimaatverandering helpen bestrijden.

Maar is dat allemaal waar? En werken deze oplossingen? Zijn we op de goede weg naar een oplossing? Of niet? 

 

Dit deel van de website rond oplossingen verklaart welke de grote maatschappelijke spelers zijn in het bestrijden van de klimaatverandering, wat ze doen en wat hun limieten zijn.

Oplossing tegen klimaatverandering

De belangrijke maatschappelijke spelers

Het is overduidelijk aangetoond dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO₂. Je vindt meer hierover op de pagina Feit of Fictie.

Gezien de basiswetten van de fysica aangeven dat al onze acties energie vergen en dat in 2016 meer dan 90% van al onze geproduceerde energie nog steeds afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen (in CO₂), kunnen we makkelijk stellen dat CO₂ hét bijproduct is van onze globale activiteiten.

 

Om de ergste scenario's in klimaatsverandering te vermijden, zijn wetenschappers het er over eens dat we onze uitstoot van broeikasgassen moeten reduceren met:

  • 30-50% tegen 2030
     

  • bijna 100% tegen 2050.

(zie pagina Tijd voor meer hierover)

 

Er zijn in onze maatschappij 4 grote actoren die een invloed kunnen hebben op deze enorme uitdaging voor ons:

1. Overheden

Overheden en politici maken wetten en regelgeving voor de activiteiten van zowel burgers als bedrijven. Door deze wetten en regels te wijzigen, kunnen overheden invloed uitoefenen over hoeveel broeikasgassen een maatschappij uitstoot.

 

2.  Bedrijven

Met uitzondering van de producten die burgers voor zichzelf produceren, worden al onze goederen en energie geproduceerd door bedrijven. Sommige van deze bedrijven zijn machtige multinationals. Door andere producten en producten op een andere manier aan te bieden, kunnen bedrijven een zeer sterke invloed uitoefenen op onze emissies.

3. Wetenschap & Technologie

Wetenschap & Technologie kunnen nieuwe en betere producten, methoden en technieken ontwikkelen welke een drastische impact kunnen hebben op de manier waarop onze maatschappij functioneert.

 

 

 

4. Jij

Wij zijn degenen die, als consument, kiezer en burger, uiteindelijk de maatschappij vragen naar de energie en goederen die we consumeren. In democratische systemen zijn wij het ook die politici en overheden verkiezen. Het is daarom dat wij, zo mogelijk, de grootste impact hebben op de klimaatverandering.

 

Gezien de uitdaging rond klimaatverandering zo alles-omvattend en urgent is, zullen deze 4 actoren maximaal moeten werken in het zo effectief mogelijk bestrijden van deze enorme bedreiging .

 

(Om verder te gaan, klik op 1 van onderstaande maatschappelijke spelers)

bottom of page