top of page

Als we niet ingrijpen, is de klimaatverandering niet meer te stoppen. En het ziet ernaar uit dat de gevolgen van een in de moderne geschiedenis ongeziene omvang zullen zijn.


Maar wanneer gaat dit gebeuren? En als we moeten handelen, hebben we daar dan niet voldoende tijd voor? Is het klimaat op onze planeet al niet sinds een hele tijd aan het veranderen?


Wij mensen hebben het soms moeilijk met een langetermijnvisie, daarom geven we hier antwoord op vragen over het tijdsaspect van de klimaatverandering.

Tijd

Starttime

 

We hebben slecht nieuws: de klimaatverandering is al begonnen.

Sedert het begin van de industriële revolutie:

 • Zijn de temperaturen gestegen met 1°C

 • Is de zeespiegel gestegen met 0,2m

 • Zijn gletsjers in volume afgenomen

 • Is de laag zee-ijs rond de Noordpool dunner geworden en de oppervlakte ervan verminderd met 10%

 • Is het grootste koraalrif ter wereld hoogstwaarschijnlijk een finale slag toegediend.

Als we de klimaatverandering geen halt toeroepen, zullen onze kinderen en kleinkinderen tegen 2050-2100 leven in een wereld waarin:

 • De temperaturen gestegen zullen zijn met 2-3°C

 • De zeespiegel gestegen zal zijn met 0,1m

 • De gletsjers verdwenen zullen zijn

 • Er na 2040 geen ijs meer op de Noordpool zal zijn

 • Koraalriffen wereldwijd met 98% afgenomen zullen zijn

 • Land dat bewoond werd door 150 miljoen mensen, overstroomd zal zijn.

Als we klimaatverandering nu niet succesvol bestrijden, dan zal tegen 2200 de maatschappij zoals we die vandaag kennen niet meer bestaan.
 

 • Temperaturen zullen gestegen zijn met 4-10°C

 • Het zeeniveau zal gestegen zijn met 9m

 • Land op dit moment bewoond door 470-760 miljoen mensen zal onder water staan.

Wanneer zal de klimaatverandering plaatsvinden?

​"Wat normaal gebeurt op een geologische tijdschaal, vindt nu plaats binnen een mensenleven”

Als we Klimaatsverandering geen halt toe roepen, zal tegen 2200 menselijke beschaving zoals wij ze kennen niet meer bestaan

Bronnen:

Bron - New York Times

Bron- National Geographic

Bron - The Independent

Bron - The Economist

Bron - Climate Central

Bron - Climate Central

Bron - Intergovernmental Panel on Climate Change

Pasttime

Een argument dat klimaatsceptici vaak gebruiken is: "Het klimaat is al eerder veranderd", waarmee gesuggereerd wordt dat het allemaal zo erg niet is, of dat het onze schuld niet kan zijn..

Het is inderdaad zo dat de temperaturen op onze planeet in het verleden al hoger en lager zijn geweest, maar de huidige klimaatverandering is veroorzaakt door de mens.

Om het verleden en het heden met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk om inzicht te hebben in de tijdschaal en in het leven van toen.

De volgende feiten kunnen ons helpen om dit te begrijpen.

Ter vergelijking: 800 000 jaar geleden bestond de moderne mens, de Homo Sapiens, nog niet en de bevolkingsgroep van de mensachtige Homo Erectus was niet groter dan 55 000.

50 miljoen jaar geleden leefden de eerste zoogdieren op aarde en was de Euraziatische tektonische plaat nog niet gevormd.

Source- Encyclopaedia Britannica

En klimaatverandering in het verleden?

In 2017 was de wereldwijde CO₂-concentratie hoger dan 410 ppm

 

Dat is de hoogste in miljoenen jaren ​

We zijn op dit ogenblik goed op weg om tegen 2050 een atmosfeer te creëren

die ongezien is in 50 miljoen jaar

Bron- Climate Central

Bronnen:

Bron -The Conversation

Bron - Earth Observatory - National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Bron - Scientific American

Bron - Climate Central

 

 

Changetime

Hoeveel tijd hebben we nog om klimaatverandering te bestrijden? Het antwoord hangt af van wat we hopen te bereiken. In veel opzichten is het al te laat: de klimaatverandering is aan de gang en zal een blijvende impact hebben op de komende generaties.

Het enige wat we wel nog kunnen doen, is de worst case scenario’s afwenden. Zo kunnen we het overstromen van land van 760 miljoen bewoners beperken tot dat van 150 miljoen.

Om dat te realiseren, moeten we:

 

 • Tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 30-50% reduceren

 • Tegen 2050 de emissies tot nul reduceren.

 

Bron - Climate Action Tracker

 • Geen grote impact van klimaat op onze toekomst?

 

- Het is nu al te laat -


 

 • Opwarming beperken tot <1.5 °C wat door wetenschappers beschouwd wordt als het 'veilige scenario'?
   

- Het is nu al te laat -

 • Opwarming beperken tot 2°C en de ergste gevolgen beperken voor de volgende generatie?

- We moeten NU ingrijpen -

Tot wanneer kunnen we iets veranderen?

Bronnen:

Bron - Yale University 360 magazine

Bron - Scientific American

 

 

bottom of page