top of page

Wat weet je echt over klimaatverandering?

Wat is klimaatverandering? Hoe erg is het? Wat zegt de wetenschap? Wat kunnen wij doen?

Het doel van Climate Response is om kort en helder informatie te verstrekken over de belangrijkste feiten in het kader van de klimaatverandering. Enkel betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie komt aan bod; de bronnen worden onderaan elke sectie vermeld. We geven aan wat vaststaande feiten zijn en wat nog onzeker is.

Maar we focussen vooral op wat wij kunnen doen en welke impact ieder van ons kan hebben.

Wat weten we over klimaatverandering? Is het klimaat echt aan het veranderen? Wat weten we niet? Wat is het standpunt van de wetenschap?

Het antwoord op deze vragen vind je op deze pagina.

Hoe ziet onze toekomst eruit?

Zal de zeespiegel stijgen?

Moeten we ons zorgen maken of niet?

 

 

​Het antwoord op deze vragen vind je op deze pagina.

Welke wapens hebben we in onze strijd tegen klimaatverandering?

Welke aanpak is efficiënt?

Wat is niet efficiënt?

Het antwoord op deze vragen vind je op deze pagina.

Voel je je machteloos?

Wil je de strijd aanbinden met klimaatverandering en wil je weten hoe je dat best doet?

​Het antwoord op deze vragen vind je op deze pagina.

bottom of page